7 trinn for å optimalisere LinkedIn-profilen din for styreverv

3 min lesing
31. august 2023

For å optimalisere LinkedIn-profilen din for å få styreverv, bør du sørge for at profilen din er komplett og profesjonell, inkludert et profesjonelt bilde, en slagkraftig overskrift, og en detaljert beskrivelse av erfaringen og kompetansen din.

Bruk relevante nøkkelord som "styremedlem", "leder", "strategisk planlegging", etc., i overskriften, sammendraget, og arbeidserfaringen.

Be om anbefalinger fra tidligere kollegaer, kunder/klienter eller andre profesjonelle kontakter, og bli medlem av relevante grupper på LinkedIn.

Del artikler, innsikt, og kommentarer relatert til styring og ledelse for å etablere deg som en tankeleder, og bygg og vedlikehold det profesjonelle nettverket ditt ved å koble deg opp mot andre profesjonelle, spesielt de som er involvert i styrearbeid.


1. Optimaliser profilen din


Profilbilde

Dette er det første folk ser, så sørg for at det er profesjonelt og av høy kvalitet. Det bør være et bilde av deg alene, og helst i et profesjonelt antrekk.

Overskrift

Dette er den korte teksten rett under navnet ditt. Det bør inkludere nøkkelord som er relevante for styreverv, som for eksempel "Erfarent styremedlem" eller "Strategisk leder".


Sammendrag

Dette er avsnittet øverst på profilen din som gir en oversikt over karriere og ambisjoner. Det bør inkludere en kort beskrivelse av din erfaring, kompetanse, og hva du søker.

Arbeidserfaring

Listen over tidligere jobber og roller bør være komplett og oppdatert. Inkluder alle tidligere styreverv og ledelsesroller, og beskriv dine ansvarsområder og prestasjoner i hver rolle.

Utdanning og sertifikater

Inkludér all relevant utdanning og sertifikater, spesielt de som er relevante for styrearbeid, som for eksempel kurs i styrearbeid, ledelse, finans, etc.

Ferdigheter

Listen over ferdigheter bør inkludere nøkkelkompetanser som er viktige for styrearbeid, som for eksempel strategisk planlegging, risikostyring, finansiell analyse, markeds- og salgskompetanse, etc.

 

2. Vis frem erfaringen og kompetansen din


Fremhev relevant erfaring

I både sammendraget og arbeidserfaringsdelen av profilen din, sørg for å fremheve erfaring og kompetanse som er spesielt relevant for styreverv. Dette kan inkludere tidligere styreverv, ledelseserfaring, strategisk planlegging, finansiell styring, etc.

Vis frem prestasjoner

I stedet for bare å liste opp jobber og ansvarsområder, inkluder også spesifikke prestasjoner. For eksempel, hvis du har vært med på å utvikle en strategisk plan, redusere kostnader, øke inntekter, eller forbedre operasjonell effektivitet, bør dette inkluderes i profilen din.

 

3. Bruk riktige nøkkelord


Inkluder relevante nøkkelord

Sørg for at profilen din inneholder nøkkelord som er relevante for styrearbeid. Dette kan inkludere ord og fraser som "styremedlem", "leder", "strategisk planlegging", "finansiell analyse", "risikostyring", etc. Disse nøkkelordene bør inkluderes i overskriften, sammendraget, og arbeidserfaringsdelen av profilen din.

 

4. Få anbefalinger


Be om anbefalinger

Be om anbefalinger fra tidligere kollegaer, kunder/klienter, eller andre profesjonelle kontakter som kan gi en god vurdering av din evne til å fungere i et styreverv. Anbefalinger bør være spesifikke og fokusere på dine styrker og prestasjoner som er relevante for styrearbeid.

 

5. Bli medlem av relevante grupper


Søk opp grupper

Det er mange grupper på LinkedIn for profesjonelle som er interessert i styreverv. Søk etter grupper som er relevante for din bransje og interesser, og bli medlem av disse gruppene.

Delta i diskusjoner

Delta aktivt i diskusjoner i disse gruppene. Del din innsikt og erfaring, og vær hjelpsom mot andre medlemmer. Dette vil hjelpe deg med å etablere deg som en autoritet på ditt felt, og bygge relasjoner med andre profesjonelle som kan hjelpe deg med å få styreverv.

 

6. Vis tankelederskap


Del relevant innhold

Del artikler, rapporter, og annet innhold som er relevant for styrearbeid og din bransje. Dette kan inkludere innhold du har skapt selv, eller innhold fra andre kilder som du finner interessant og verdifullt.

Del innsikt

I tillegg til å dele innhold, bør du også dele dine egne tanker og innsikt. Dette kan være i form av kommentarer på andres innlegg, eller dine egne innlegg hvor du deler din mening om aktuelle temaer.

 

7. Bygg og vedlikehold nettverket ditt


Koble deg opp mot andre profesjonelle

Sørg for å koble deg opp mot andre profesjonelle på LinkedIn, spesielt de som er involvert i styrearbeid eller som kan ha forbindelser til potensielle styreverv. Dette kan inkludere nåværende og tidligere kollegaer, kunder/klienter, medlemmer av bransjeorganisasjoner, og andre profesjonelle du møter på konferanser eller andre arrangementer.

Vedlikehold nettverket ditt

Det er viktig å vedlikeholde nettverket ditt ved å holde kontakten med forbindelsene dine. Del interessant innhold, gratulér dem med deres suksesser, og ikke nøl med å be om råd eller hjelp hvis det er nødvendig. Husk også å være hjelpsom og støttende mot forbindelsene dine.

Å få et styreverv er en prosess som krever strategisk planlegging og proaktivitet. Følg disse trinnene for å optimalisere LinkedIn-profilen din og øke sjansene for å få styreverv.

Lykke til!