lars-gogstad-styremedlem-orgbrain

Lars Gogstad

Styremedlem

Lars Gogstad har en B.Sc. fra University of Bath. I tillegg har han en Master of Management i Innovasjon og Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI. Han har over 20 års erfaring som forretningsutvikler i en rekke selskaper som Aspiro AB, Telenor New Business og Kjeller Innovasjon. Han er i dag daglig leder i Akershus Teknologifond som investerer i såkorn fase i deep-tech selskaper.