Databehandleravtale – vedlegg 1: informasjon om behandling av personopplysninger

LEVERANDØR
DRIFTSSTED
TJENESTER/OPPGAVER SOM UTFØRES
(EU/EØS)
Utvikling og drift av programvare
(EU/EØS)
Påloggingsinformasjon og bruk av deres AWS-plattform
(EU/EØS)
Lagring av dokumenter og e-post via Azure-plattformen
(EU/EØS)
Database
(EU/EØS)
Autentisering og elektronisk signering
(EU/EØS)
Autentisering og elektronisk signering
(Norge)
SMS-håndtering
(EU/EØS)
Kalender-API
(USA)
Kunstig intelligens for brukerstøtte