Databehandleravtale – vedlegg 1: informasjon om behandling av personopplysninger

1. Formålet med behandlingen og kategorier av behandlingsaktiviteter

Databehandler skal kun behandle personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle sine oppgaver og forpliktelser etter Avtalen.

2. Personopplysninger som behandles

De personopplysninger som Databehandler vil behandle på vegne av Behandlingsansvarlig er typisk:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Innloggingsinformasjon
  • Betalingsinformasjon

3. Kategorier av registrerte

De personopplysninger som Databehandler vil behandle på vegne av Behandlingsansvarlig vil typisk være opplysninger om styremedlemmer, daglig leder og aksjonærer.

4. Lokasjon(er) for lagring av personopplysninger

Databehandler lagrer personopplysninger tilhørende Behandlingsansvarlig hovedsakelig innen EU/EØS, men underleverandører kan ha konsulenter som er lokalisert utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil det være inngått avtaler for å sikre at slik overføring er i tråd med gyldig overføringsgrunnlag i samsvar med Regelverket.

Tilbake til Databehandleravtale