Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg. Når vi skriver hvordan vi behandler dine personopplysninger i denne erklæringen mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter.

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Orgbrain Solutions AS (org. nr. 924 486 015) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og styret er behandlingsansvarlig.

Vi behandler personopplysninger når du logger deg inn i styreskolen eller styre- og aksjonærportalen.

2. Behandlingsgrunnlag og formål

Vi samler inn og bruker personopplysninger når vi har et formål og et behandlingsgrunnlag. Formålet med behandlingen er å levere digitale verktøy for styrearbeid, gjennom styre- og aksjonærportalen orgbrain.ai. Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg.

 

2.1 Hvilke formål brukes personopplysningene til?

Kundeinformasjon

Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver slik at vi kan levere avtalte tjenester. Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle en avtale med deg, og vår berettigede interesse i å administrere kundeforholdet ditt. Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger (eks helse, fagforeningskontigent ol.) og spør derfor ikke om ditt samtykke til å behandle slike opplysninger.

 

2.2 Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kunne markedsføre og gjennomføre produkt- og kundeanalyser.

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon og markedsføre våre produkter og tjenester.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud.

Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold, ber vi om samtykke til elektronisk markedsføring eller samtykke til telefonmarkedsføring og tar hensyn til om du har reservert deg mot markedsføring i reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

3. Kategorier av opplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg når du har kjøpt produkter og tjenester av Orgbrain, for eksempel:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresser
  • Styreverv

Orgbrain innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som din arbeidsgiver, offentlige institusjoner og registre.

Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

Når du bruker våre tjenester, gir du oss to typer informasjon i tillegg til ovennevnte:

  • Informasjon om nettsidebruken
  • Informasjon du legger igjen

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapsloven.

3.1 Informasjon om nettsidebruken

Når du besøker våre nettsider opprettes det informasjonskapsler (cookies), som lagres lokalt på dine enheter. Denne informasjonen bruker vi for å se brukerstatistikk, kvalitetssikre og forbedre våre tjenester. Formålet er ikke å identifisere enkeltpersoner, og vi har heller ikke mulighet/metoder for å bruke denne informasjonen til å identifisere enkeltpersoner.

3.2 Informasjon du legger igjen

Når du logger inn på våre tjenester opprettes det informasjonskapsler som registrerer din IP-adresse, tidspunkt, språk og hvilken nettleser du bruker. Denne informasjonen bruker vi for å kvalitetssikre- og forbedre våre tjenester, samt bekrefte at du er logget inn.

4. Hvilke rettigheter har du?

4.1 Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem. Hvis du har behov for ytterligere innsyn, kan du sende en e-post til post@orgbrain.ai.

Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

4.2 Innsigelse mot behandling

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter.

4.3 Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om det er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

4.4 Sletting

Vi lagrer opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller etter annet regelverk. Hvis du har spørsmål om sletting av dine personopplysninger, kan du sende en epost til post@orgbrain.ai.

5. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Orgbrain må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene til offentlige myndigheter.

Orgbrain bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT-tjenester. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Enkelte av leverandørene har virksomhet/konsulenter i land utenfor EU, for eksempel i Ukraina*. Da vil det bli inngått EU Standardavtale (EU Model Clauses) med leverandøren for å sikre at personvernet og rettighetene til deg som registrert blir godt ivaretatt.
* Som en følge av krigen i Ukraina, har vi per i dag ikke noen aktivitet i Ukraina.

6. Taushetsplikt

Alle ansatte i Orgbrain har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med kundeforholdet ditt.

7. Styreportalen

Styreportalen er en løsning for Orgbrains bedriftskunder, hvor bedriften blant annet lagrer styredokumenter, ser historikk over styremøter og avtaleforhold og kan sende og motta henvendelser fra Orgbrain. Det er virksomheten som utpeker personer som har tjenstlige behov for tilgang til informasjonen om både avtale og ansatte knyttet til avtalen. Det er virksomheten selv som må vurdere om de som gis tilgang har tjenstlige behov for disse opplysningene. Når virksomheten oppretter brukere til Styreportalen, bekrefter bedriften at personen har tjenstlig behov for tilgangen, inklusiv tilgang til informasjonen nevnt ovenfor.

Styreportalen inneholder informasjonskapsler (cookies) som lagres på din brukerenhet. I Styreportalen brukes cookies til innloggingsformål, for at besøksstatistikken vår skal være pålitelig og for å gi brukerne så god funksjonalitet som mulig. Vi sletter informasjon lagret i Styreportalen etter fastsatte prinsipper.

8. Endringer

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi deg særskilt om det.

9. Kontakt

Orgbrain Solutions AS
Akersgata 43
0158 Oslo

E-post: hei@orgbrain.no

Sist endret 10. november 2022.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.