GRATIS WEBINAR – TIRSDAG 30. APRIL 2024 | 09.00-09.45

Ditt ansvar som styremedlem. Hvor eksponert er du?

Forsømmer du dine plikter, risikerer du et personlig ansvar.

christin-kloppen-tryg-128-128
Christin Klubben
Produktsjef/ Advokat, Tryg
Thomas Evensen
Thomas Evensen
CEO, Orgbrain

Webinaret arrangeres av:

Sitter du i et styre? Da vet du sikkert at du har en rekke oppgaver og et ansvar for å utføre dem på en forsvarlig måte. Forsømmer du dine plikter som styremedlem, risikerer du et personlig ansvar. Etter finanskrisen i 2008 opplevde vi en kraftig økning i antall styreansvarssaker, og antallet har siden holdt seg stabilt høyt.

Hvorfor du bør få med deg webinaret

I dette webeminaret redegjør vi for trendene vi ser innen styreansvarssaker, hvilke forhold som oftest leder til styreansvar, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer.

Vi vil også gi tips om hvordan styreansvar kan unngås, og hvordan en ansvarssak best håndteres. Videre ser vi på hva du bør tenke på når du tegner styreansvarsforsikring.

Hva du vil lære

I en verden hvor selskapsstyring er under konstant endring og økende tilsyn, er det viktigere enn noensinne for styremedlemmer å være godt informert og forberedt. Her er hva du kan forvente å lære:

 • Innsikt i aktuelle trender – Få oversikt over trender om styreansvar fra 1999 til i dag, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer

 • Forståelse av vanlige fallgruver – Lær hvilke forhold som oftest leder til styreansvar.

 • Forebygging av styreansvar – Få verdifulle tips om hvordan man kan unngå ansvarssaker og hvordan slike saker best bør håndteres.

 • Styreansvarsforsikring – Lær hva du bør vurdere når du tegner forsikring, og hvordan du kan beskytte deg selv som styremedlem.

  • Hvem forsikringen gjelder for
  • Hvor forsikringen gjelder
  • Hva forsikringen omfatter og koster

 • Digitalisering av styrearbeidet – Hvorfor styrets arbeid også bør digitaliseres, og hvorfor dette ikke bare er noe man pålegger ledelsen å gjøre i organisasjonen for øvrig.

 • Effektivisering av styrearbeidet – Hvordan en god styreportal gjør arbeidet og kommunikasjonen mer effektivt i styret – spesielt for styresekretærrollen.

 • Struktur og etterrettelighet – Hvordan en god styreportal sikrer bedre strukur og etterrettelighet.

 • Sikkerhet – Hvordan en god styreportal øker sikkerheten.

 • Ivareta personlig styreansvar – Hvordan en god styreportal gjør den enkelte i styret tryggere på at de kan ivareta sitt personlige styreansvar.

 • Styreportal = styreansvarsforsikring – Hvorfor det er enklere å få tegnet en god styreansvarsforsikring, også for små "start up"-selskaper uten økonomisk historikk, dersom man bruker en god styreportal.

 • Andre fordeler ved å benytte Orgbrains styreportal.

Hvem som bør få med seg webinaret

Webinaret vil tilby verdifull innsikt og veiledning for en rekke deltakere fra diverse fagfelt og bakgrunner. Her er en oversikt over de som vil dra nytte av dette webinaret og hvorfor:

 • Nåværende styremedlemmer – De som allerede har en rolle i et styre og ønsker å sikre at de oppfyller sine plikter korrekt.

 • Potensielle styremedlemmer – De som vurderer å ta på seg en rolle i et styre i fremtiden og ønsker en forståelse av ansvaret dette medfører.

 • Ledere i foretak – Dette inkluderer daglige ledere, administrerende direktører, og andre toppledere som samhandler tett med styret. 


WEBINARET ER GRATIS

NB! Selv om du ikke har anledning til å være med, kan du likevel melde deg på. Da får du tilsendt en lenke som gjør at du kan se webinaret i opptak når du måtte ønske det.

Webinaret er ferdig

Påmelding gratis webinar
Tirsdag 30. april | kl. 09.00-09.45

Sitter du i et styre? Da vet du sikkert at du har en rekke oppgaver og et ansvar for å utføre dem på en forsvarlig måte. Forsømmer du dine plikter som styremedlem, risikerer du et personlig ansvar. Etter finanskrisen i 2008 opplevde vi en kraftig økning i antall styreansvarssaker, og antallet har siden holdt seg stabilt høyt.

Hvorfor du bør få med deg webinaret

I dette webeminaret redegjør vi for trendene vi ser innen styreansvarssaker, hvilke forhold som oftest leder til styreansvar, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer.

Vi vil også gi tips om hvordan styreansvar kan unngås, og hvordan en ansvarssak best håndteres. Videre ser vi på hva du bør tenke på når du tegner styreansvarsforsikring.

Hva du vil lære

I en verden hvor selskapsstyring er under konstant endring og økende tilsyn, er det viktigere enn noensinne for styremedlemmer å være godt informert og forberedt. Her er hva du kan forvente å lære:

 • Innsikt i aktuelle trender – Få oversikt over trender om styreansvar fra 1999 til i dag, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer

 • Forståelse av vanlige fallgruver – Lær hvilke forhold som oftest leder til styreansvar.

 • Forebygging av styreansvar – Få verdifulle tips om hvordan man kan unngå ansvarssaker og hvordan slike saker best bør håndteres.

 • Styreansvarsforsikring – Lær hva du bør vurdere når du tegner forsikring, og hvordan du kan beskytte deg selv som styremedlem.

  • Hvem forsikringen gjelder for
  • Hvor forsikringen gjelder
  • Hva forsikringen omfatter og koster

 • Digitalisering av styrearbeidet – Hvorfor styrets arbeid også bør digitaliseres, og hvorfor dette ikke bare er noe man pålegger ledelsen å gjøre i organisasjonen for øvrig.

 • Effektivisering av styrearbeidet – Hvordan en god styreportal gjør arbeidet og kommunikasjonen mer effektivt i styret – spesielt for styresekretærrollen.

 • Struktur og etterrettelighet – Hvordan en god styreportal sikrer bedre strukur og etterrettelighet.

 • Sikkerhet – Hvordan en god styreportal øker sikkerheten.

 • Ivareta personlig styreansvar – Hvordan en god styreportal gjør den enkelte i styret tryggere på at de kan ivareta sitt personlige styreansvar.

 • Styreportal = styreansvarsforsikring – Hvorfor det er enklere å få tegnet en god styreansvarsforsikring, også for små "start up"-selskaper uten økonomisk historikk, dersom man bruker en god styreportal.

 • Andre fordeler ved å benytte Orgbrains styreportal.

Hvem som bør få med seg webinaret

Webinaret vil tilby verdifull innsikt og veiledning for en rekke deltakere fra diverse fagfelt og bakgrunner. Her er en oversikt over de som vil dra nytte av dette webinaret og hvorfor:

 • Nåværende styremedlemmer – De som allerede har en rolle i et styre og ønsker å sikre at de oppfyller sine plikter korrekt.

 • Potensielle styremedlemmer – De som vurderer å ta på seg en rolle i et styre i fremtiden og ønsker en forståelse av ansvaret dette medfører.

 • Ledere i foretak – Dette inkluderer daglige ledere, administrerende direktører, og andre toppledere som samhandler tett med styret. 


WEBINARET ER GRATIS

NB! Selv om du ikke har anledning til å være med, kan du likevel melde deg på. Da får du tilsendt en lenke som gjør at du kan se webinaret i opptak når du måtte ønske det.

Om foredragsholderne

Christin Klubben er advokat og har omfattende erfaring fra ulike roller i forsikringsbransjen. Hun er i dag produktsjef i Tryg Forsikring for ansvarsproduktene. Her har hun ansvaret for innholdet i ansvarsforsikring generelt og Styreansvarsforsikring spesielt.
christin-kloppen-tryg-128-128
Christin Klubben
Produktsjef Ansvar & Transport/Advokat, Tryg
Thomas Evensen har mange års erfaring som Styreleder og CEO, i IT/Telecom/Software bransjen. Han har ledet Eierstyrings-avdelingen i Telenor Norge, vært CEO Kjedehuset AS, og Gintel AS, og har hatt styreverv i 30 ulike selskaper. Han er blant annet utdannet Executive MBA ved Norges Handelshøyskole og i markedsføring ved London Business School.
Thomas
Thomas Evensen
CEO, Orgbrain