GRATIS WEBINAR – TORSDAG 26. OKTOBER 2023

Ditt ansvar som styremedlem. Hvor eksponert er du?

Forsømmer du dine plikter, risikerer du et personlig ansvar.

erik-langseth-bahr-128-128
Erik Langseth
Partner, BAHR
atle-skaldebo-rod-bahr-128-128
Atle Skaldebø-Rød
Partner, BAHR
christin-kloppen-tryg-128-128
Christin Klubben
Produktsjef/ Advokat, Tryg
Thomas Evensen
Thomas Evensen
CEO, Orgbrain

Webinaret arrangeres i samarbeid med: 

Sitter du i et styre? Da vet du sikkert at du har en rekke oppgaver og et ansvar for å utføre dem på en forsvarlig måte. Forsømmer du dine plikter som styremedlem, risikerer du et personlig ansvar. Etter finanskrisen i 2008 opplevde vi en kraftig økning i antall styreansvarssaker, og antallet har siden holdt seg stabilt høyt.

Hvorfor du bør få med deg webinaret

BAHR har gjennomgått alle publiserte dommer om styreansvar fra aksjelovene trådte i kraft i 1999 og fram til i dag. I dette seminaret redegjør vi for trendene vi ser, hvilke forhold som oftest leder til styreansvar, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer.

Vi vil også gi tips om hvordan styreansvar kan unngås, og hvordan en ansvarssak best håndteres. Videre ser vi på hva du bør tenke på når du tegner styreansvarsforsikring.

Hva du vil lære

I en verden hvor selskapsstyring er under konstant endring og økende tilsyn, er det viktigere enn noensinne for styremedlemmer å være godt informert og forberedt. Her er hva du kan forvente å lære:

 • Innsikt i aktuelle trender – Få oversikt over trender omstyreansvar fra 1999 til i dag, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer

 • Forståelse av vanlige fallgruver – Lær hvilke forhold som oftest leder til styreansvar.

 • Forebygging av styreansvar – Få verdifulle tips om hvordan man kan unngå ansvarssaker og hvordan slike saker best bør håndteres.

 • Styreansvarsforsikring – Lær hva du bør vurdere når du tegner forsikring, og hvordan du kan beskytte deg selv som styremedlem. Du vil få kortfattet informasjon om Styreansvarsforsikring fra Tryg Forsikring, med  særlig vekt på:

  • Hvem forsikringen gjelder for
  • Hvor forsikringen gjelder
  • Hva forsikringen omfatter og koster

 • Digitalisering av styrearbeidet – Hvorfor styrets arbeid også bør digitaliseres, og hvorfor dette ikke bare er noe man pålegger ledelsen å gjøre i organisasjonen for øvrig.

 • Effektivisering av styrearbeidet – Hvordan en god styreportal gjør arbeidet og kommunikasjonen mer effektivt i styret – spesielt for styresekretærrollen.

 • Struktur og etterrettelighet – Hvordan en god styreportal sikrer bedre strukur og etterrettelighet.

 • Sikkerhet – Hvordan en god styreportal øker sikkerheten.

 • Ivareta personlig styreansvar – Hvordan en god styreportal gjør den enkelte i styret tryggere på at de kan ivareta sitt personlige styreansvar.

 • Styreportal = styreansvarsforsikring – Hvorfor det er enklere å få tegnet en god styreansvarsforsikring, også for små "start up"-selskaper uten økonomisk historikk, dersom man bruker en god styreportal.

 • Andre fordeler ved å benytte Orgbrains styreportal.

Hvem som bør få med seg webinaret

Webinaret vil tilby verdifull innsikt og veiledning for en rekke deltakere fra diverse fagfelt og bakgrunner. Her er en oversikt over de som vil dra nytte av dette webinaret og hvorfor:

 • Nåværende styremedlemmer – De som allerede har en rolle i et styre og ønsker å sikre at de oppfyller sine plikter korrekt.

 • Potensielle styremedlemmer – De som vurderer å ta på seg en rolle i et styre i fremtiden og ønsker en forståelse av ansvaret dette medfører.

 • Ledere i foretak – Dette inkluderer daglige ledere, administrerende direktører, og andre toppledere som samhandler tett med styret.

 • Jurister og advokater – Spesielt de som spesialiserer seg på selskapsrett, styreansvar og tilknyttede juridiske spørsmål.

 • Rådgivere og konsulenter – De som gir råd til selskaper om ledelse, styring og compliance.

 • Investorer – De som har investert i selskap og ønsker å sikre at styremedlemmer handler ansvarlig.


WEBINARET ER GRATIS

NB! Selv om du ikke har anledning til å være med, kan du likevel melde deg på. Da får du tilsendt en lenke som gjør at du kan se webinaret i opptak når du måtte ønske det.

Webinaret er ferdig

Påmelding gratis webinar
Torsdag 26. oktober | kl. 09.00-09.45

Sitter du i et styre? Da vet du sikkert at du har en rekke oppgaver og et ansvar for å utføre dem på en forsvarlig måte. Forsømmer du dine plikter som styremedlem, risikerer du et personlig ansvar. Etter finanskrisen i 2008 opplevde vi en kraftig økning i antall styreansvarssaker, og antallet har siden holdt seg stabilt høyt.

Hvorfor du bør få med deg webinaret

BAHR har gjennomgått alle publiserte dommer om styreansvar fra aksjelovene trådte i kraft i 1999 og fram til i dag. I dette seminaret redegjør vi for trendene vi ser, hvilke forhold som oftest leder til styreansvar, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer.

Vi vil også gi tips om hvordan styreansvar kan unngås, og hvordan en ansvarssak best håndteres. Videre ser vi på hva du bør tenke på når du tegner styreansvarsforsikring.

Hva du vil lære

I en verden hvor selskapsstyring er under konstant endring og økende tilsyn, er det viktigere enn noensinne for styremedlemmer å være godt informert og forberedt. Her er hva du kan forvente å lære:

 • Innsikt i aktuelle trender – Få oversikt over trender omstyreansvar fra 1999 til i dag, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer

 • Forståelse av vanlige fallgruver – Lær hvilke forhold som oftest leder til styreansvar.

 • Forebygging av styreansvar – Få verdifulle tips om hvordan man kan unngå ansvarssaker og hvordan slike saker best bør håndteres.

 • Styreansvarsforsikring – Lær hva du bør vurdere når du tegner forsikring, og hvordan du kan beskytte deg selv som styremedlem. Du vil få kortfattet informasjon om Styreansvarsforsikring fra Tryg Forsikring, med  særlig vekt på:

  • Hvem forsikringen gjelder for
  • Hvor forsikringen gjelder
  • Hva forsikringen omfatter og koster

 • Digitalisering av styrearbeidet – Hvorfor styrets arbeid også bør digitaliseres, og hvorfor dette ikke bare er noe man pålegger ledelsen å gjøre i organisasjonen for øvrig.

 • Effektivisering av styrearbeidet – Hvordan en god styreportal gjør arbeidet og kommunikasjonen mer effektivt i styret – spesielt for styresekretærrollen.

 • Struktur og etterrettelighet – Hvordan en god styreportal sikrer bedre strukur og etterrettelighet.

 • Sikkerhet – Hvordan en god styreportal øker sikkerheten.

 • Ivareta personlig styreansvar – Hvordan en god styreportal gjør den enkelte i styret tryggere på at de kan ivareta sitt personlige styreansvar.

 • Styreportal = styreansvarsforsikring – Hvorfor det er enklere å få tegnet en god styreansvarsforsikring, også for små "start up"-selskaper uten økonomisk historikk, dersom man bruker en god styreportal.

 • Andre fordeler ved å benytte Orgbrains styreportal.

Hvem som bør få med seg webinaret

Webinaret vil tilby verdifull innsikt og veiledning for en rekke deltakere fra diverse fagfelt og bakgrunner. Her er en oversikt over de som vil dra nytte av dette webinaret og hvorfor:

 • Nåværende styremedlemmer – De som allerede har en rolle i et styre og ønsker å sikre at de oppfyller sine plikter korrekt.

 • Potensielle styremedlemmer – De som vurderer å ta på seg en rolle i et styre i fremtiden og ønsker en forståelse av ansvaret dette medfører.

 • Ledere i foretak – Dette inkluderer daglige ledere, administrerende direktører, og andre toppledere som samhandler tett med styret.

 • Jurister og advokater – Spesielt de som spesialiserer seg på selskapsrett, styreansvar og tilknyttede juridiske spørsmål.

 • Rådgivere og konsulenter – De som gir råd til selskaper om ledelse, styring og compliance.

 • Investorer – De som har investert i selskap og ønsker å sikre at styremedlemmer handler ansvarlig.


WEBINARET ER GRATIS

NB! Selv om du ikke har anledning til å være med, kan du likevel melde deg på. Da får du tilsendt en lenke som gjør at du kan se webinaret i opptak når du måtte ønske det.

Om foredragsholderne

Erik Langseth har betydelig erfaring med M&A-transaksjoner og eiendomstransaksjoner. Dessuten er han blant Norges fremste eksperter på selskapsrett og har jobbet mye med selskapsrettslige tvister om blant annet styreansvar og aksjonærkonflikter samt restruktureringer. Han rådgir regelmessig både noterte og unoterte selskaper med utstedelse av obligasjonslån og preferansekapital.​

På oppdrag fra Norges Eiendomsmeglerforbund er han hovedansvarlig for utarbeidelsen av de såkalte meglerstandardene for kjøp av eiendomsselskaper og eiendom samt forward-transaksjoner.
erik-langseth-bahr-128-128
Erik Langseth
Partner, BAHR
Atle Skaldebø-Rød arbeider særlig med antikorrupsjon og compliance, inklusive prosess og annen tvisteløsning. ​Han bistår selskaper med virksomhet i Norge og i utlandet, i håndtering og forebygging av korrupsjon, inkludert saker i forbindelse med foretaksstraff, og jobber også med internasjonale handelsrestriksjoner.

Atle leder BAHRs virksomhetsgruppe for Tvisteløsning, og solid erfaring med tvisteløsning innenfor et bredt felt, blant annet mislighold av obligasjonslån og garantier, styreansvar, ulike typer kontrakter, sjøforsikring, regnskap, offentligrettslige forhold som skatt, avgift og generell forvaltningsrett samt spesielle prosesser som midlertidig sikring og bevissikring.
atle-skaldebo-rod-bahr-128-128
Atle Skaldebø-Rød
Partner, BAHR
Christin Klubben er advokat og har omfattende erfaring fra ulike roller i forsikringsbransjen. Hun er i dag produktsjef i Tryg Forsikring for ansvarsproduktene. Her har hun ansvaret for innholdet i ansvarsforsikring generelt og Styreansvarsforsikring spesielt.
christin-kloppen-tryg-128-128
Christin Klubben
Produktsjef Ansvar & Transport/Advokat, Tryg
Thomas Evensen har mange års erfaring som Styreleder og CEO, i IT/Telecom/Software bransjen. Han har ledet Eierstyrings-avdelingen i Telenor Norge, vært CEO Kjedehuset AS, og Gintel AS, og har hatt styreverv i 30 ulike selskaper. Han er blant annet utdannet Executive MBA ved Norges Handelshøyskole og i markedsføring ved London Business School.
Thomas
Thomas Evensen
CEO, Orgbrain