FORHANDLER

improve-startups-logo-305-234


Vi sikrer vekst for ambisiøse
startups og scaleups

 

Partnertype

Forhandler

Lokasjon

Improve Startups AS
Solvikveien 15B
1363 Høvik

Kontakt

Web: improvestartups.no
E-post: post@improvestartups.no
Telefon: 92 80 41 55

Tjenester

 • Digital samhandlingsportal
 • Digital læringsportal
 • Webinar
 • Kurs
 • Åpne/lukkede forum
 • Konsulent-pool
 • Booking av konsulenter
 • Jobb-portal
 • Målstyring og oppfølging
 • Strategi implementering
 • Kapitalinnhenting
 • Selskaps- og personanalyser med integrerte forbedringstiltak

Ekspertise

Vi er spesialister på å utvikle samt integrere software-løsninger som sikrer utvikling av kompetanse og tilgang til kapital basert på:

 • PaaS: Platform As A Service
 • SaaS: Software As A Service
 • Sertifisering av brukere

Bransjer

Alle som jobber i og med SMB-markedet i Norge og internasjonalt.

Om Improve Startups

Vi er et softwareselskap som utvikler og distribuerer digitale løsninger som gjør det enklere og raskere å nå vekstmål.

Problemet vi løser

Norge har et stort antall oppstartselskaper og har gjennom de siste årene fått en kultur og aksept for entreprenørskap. Imidlertid sliter Norge, som resten av Europa, med at for få små og mellomstore bedrifter vokser.

Statistisk er det i snitt kun 20% som lykkes, worldwide, et skremmende tall som vi skal forbedre.

Løsning

Vi har utviklet en digital løsning som vil tilrettelegge for samhandling, læring og vekst samt en arena for kunnskapsdeling, resultatoppfølging og støtte fra ulike mentorer til andre grundere som i et økosystem vil hjelpe hverandre å lykkes.

Improve Startups har med bakgrunn i dette utviklet en unik digital portal for å sikre utvikling av startups og scaleups gjennom å etablere et økosystem som gjør tilgang på kapital og kompetanse enklere, raskere og med høyere kvalitet enn det som finnes av tilbud på det nordiske og europeiske markedet.

Kunder og Partnere

Våre kunder er oppstartselskaper som er i en tidlig fase eller selskaper som er kommet inn i en skalerings fase. Per i dag er det rundt 80 medlemmer i portalen.

Vi har etablert partner og leverandør avtaler med rundt 20 konsulentselskaper som hver besitter ulik fagkompetanse og som vil være støttespillere for å akselerere vekst for selskapene. Vi anser også virkemiddelapparatet bestående av næringshager, klynger, inkubatorer, akseleratorer og kommuner som aktuelle samarbeidspartnere.

Ambisjon

Vår ambisjon er at Norge skal være det landet i verden som setter den nye standarden for målbar forbedring av startups og scaleups.

Partnerskap med Orgbrain

I partnerskap med Orgbrains unike styreportal og styreskole sikrer vi raskere vekst for ambisiøse startups og scaleups i Norge og internasjonalt.

“80% av startups lykkes ikke. Det gjør vi noe med”
ronny-a-nilsen-160-160
Ronny A. Nilsen
Daglig leder/CEO