GRATIS MALER

Protokoll og innkalling til styremøte – mal

I tillegg til selve malene i Word og Google Docs, får du også en beskrivelse av hva en styreprotokoll og en innkalling skal inneholde. Hva som er aksjelovens krav og hva som er anbefalt.

protokoll-mal-innkalling-mal-styremote-forsider-1414-1350
last-ned-gratis-oransje-hvit-tekst
protokoll-mal-innkalling-mal-styremote-side2-side3-1414-1350-1024x978

Alt du trenger å gjøre for å få umiddelbar tilgang til malene er å melde deg på vårt nyhetsbrev. Her vil du motta nye blogginnlegg, gode tips, og nyttig informasjon om alt innen styrearbeid. Du kan melde deg av når som helst. Les om personvern her.

Hvorfor er det viktig å lage en skikkelig innkalling og protokoll fra styremøter?

Aksjeloven § 6-21 legger opp til at daglig leder skal forberede sakene som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. Sakene skal forberedes og fremlegges slik at styret har et godt behandlingsgrunnlag. Innkallingen bør inneholde underlagsmateriale som gjør det mulig for styremedlemmene å sette seg inn i sakene i forkant av møtet, slik at selve møtet kan bli effektivt og med høy kvalitet på diskusjonene.

I henhold til aksjeloven § 6-29, skal en styreprotokoll inneholde en rekke opplysninger der minstekravet er sted, tidspunkt, hvem som deltok, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal også fremgå om styret var i posisjon til å fatte beslutning i henhold til aksjeloven § 6-24.

Malene for innkalling og protokoll fra styremøte inneholder

BESKRIVELSE

  • Hva en innkalling bør inneholde
  • Når en innkalling bør sendes ut
  • Bakgrunn for styreprotokollen
  • Hva en protokoll bør inneholde
  • Hvem som skal signere protokollen
  • Frist for signering av protokoll 

MALER

  • Mal for innkalling til styremøte
  • Mal for protokoll fra styremøte
GI MEG MALENE