GRATIS VEILEDER

Slik gjennomfører du en kapitalforhøyelse/ emisjon

Skal du gjennomføre en kapitalforhøyelse/ emisjon, og vil sikre deg at du gjør det riktig? Da er dette veilederen for deg. Den inneholder også et konkret eksempel på kapitalinnhenting i aksjeselskap.

forside-slik-gjennomforer-du-en-kapitalforhoyelse-emisjon
last-ned-gratis-oransje-hvit-tekst
innsider-slik-gjennomforer-du-en-kapitalforhoyelse-emisjon-1024x859

Alt du trenger å gjøre for å få umiddelbar tilgang til veilederen er å melde deg på vårt nyhetsbrev. Her vil du motta nye blogginnlegg, gode tips, og nyttig informasjon om alt innen styrearbeid. Du kan melde deg av når som helst. Les om personvern her.

Hva inneholder veilderen om kaptialforhøyelse/ emisjon, og hvorfor bør du skaffe deg den?

Dersom et selskap mangler penger for å innfri forpliktelser eller gjennomføre planer, må det skaffes nye midler. Det kan enten være ved hjelp av lån (også kalt fremmedkapital) eller ved at investorer putter friske penger inn i selskapet mot å kjøpe nye aksjer (egenkapital). Aksjeloven kaller den siste varianten for en kapitalforhøyelse, men det omtales vel så ofte som en emisjon, siden selskapet emitterer (sender ut) nye aksjer.

Denne veilederen ser på hvordan en emisjon foregår, der selskapet utsteder nye aksjer som så kjøpes (tegnes) av eksisterende aksjonærer eller nye investorer. Først blir de vanligste formene for kapitalforhøyelser gjennomgått, og viktige begreper forklares. Deretter kommer det en forholdsvis grundig gjennomgang av prosessen med å hente inn penger til et aksjeselskap på denne måten.

Veilederen inneholder også et konkret eksempel på kapitalinnhenting i aksjeselskap

Dette inneholder veilederen

 • Eksempel på kapitalinnhenting i aksjeselskap
  • Forskjellige former for emisjoner
  • Fortrinnsrettsemisjon
  • Rettet emisjon
  • Offentlig emisjon
  • Reparasjonsemisjon
  • Tingsinnskuddsemisjon
  • Gjeldsemisjon
  • Ansatteemisjon og Kruse Smith-modellen
  • Fondsemisjon

 • Begreper og prosesser
  • Første- og annenhåndsaksjer
  • Book-building
  • Pålydende
  • Tegningskurs, overkurs og emisjonsproveny
  • Overtegning og tildeling
  • Flertallskrav
  • Tegningsrett
  • Opsjon
  • Skatteinsentivordningen
  • Styrefullmakt

 

 • Gjennomføring av en rettet emisjon
  • Steg et selskap må gjennom
  • Planlegging og vedtak i styret
  • Investorpresentasjon
  • Informasjon som er relevant å ha med i en investorpresentasjon
  • Prospekt
  • Bestillingsblankett og tegningsblankett
  • Kontakt med investorer
  • Beslutning om kapitalforhøyelse
  • Vedtektsendring
  • Tegning
  • Innbetaling av tegningsbeløpet
  • Registrering i Foretaksregisteret
  • Rettigheter i selskapet
  • Innføring i aksjeeierboken

 • Moderne verktøy kan gjøre jobben for deg
GI MEG VEILEDEREN