GRATIS VEILEDER

18 feil de fleste styrer gjør

Minst én av dem kan få deg i skikkelig trøbbel!

Etter ha vært i kontakt med tusenvis av styrer har Orgbrain identifisert 18 feil som ofte går igjen i norske styrer. Heldigvis er dette feil som det er relativt enkelt å gjøre noe med.

18-feil-forside
last-ned-gratis-oransje-hvit-tekst
18-feil-innside

Alt du trenger å gjøre for å få umiddelbar tilgang til veilederen er å melde deg på vårt nyhetsbrev. Her vil du motta nye blogginnlegg, gode tips, og nyttig informasjon om alt innen styrearbeid. Du kan melde deg av når som helst. Les om personvern her.

Hva inneholder veilederen, og hvorfor bør du skaffe deg den?

Vi erfarer at de fleste styrer er flinke til å stille krav til administrasjonen om å utvikle virksomheten ved å tenke nytt og være innovative, men noe overraskende registrerer vi at styret ikke er like flinke til å stille de samme kravene til seg selv. Mange styrer tviholder på rutiner, systemer og den interne styrekompetansen som ble etablert for mange år siden, uten å gjøre en ny evaluering om dette er like godt egnet fremover.

En slik tilbakeholdenhet til å fornye seg fungerte muligens for noen år siden, men er en svært risikofylt tradisjon å holde på. De siste årene har både lovgivningen (særlig personvernregelverket), styreansvaret, teknologi og forventninger til styret endret seg betydelig. Dette medfører at styrer som ikke har evne til å fornye seg kan havne i skikkelig trøbbel.

I veilederen har vi listet opp 18 feil vi har registrert som går igjen i norske styrer. Listen er ikke uttømmende, men vi mener listen gir en grei oversikt over sentrale forhold som styrer bør sikre at de har et aktivt forhold til. 

GI MEG VEILEDEREN