HVOR GODE KAN DERE BLI?

Få det perfekte styre

La en senior styreekspert foreta en objektiv styreevaluering

En uavhengig tredjepart utstyrt med en anonym styreundersøkelse kan bringe inn nye perspektiver og problemstillinger, og sette styret i enda bedre stand til å treffe riktige beslutninger.

EKSKLUSIVT
få det perfekte styret

Du får en eksklusiv styreevaluering som er helhetlig, objektiv og gjennomførbar, til en overlegen kost/nytte.

Styret får tilgang til Orgbrain sin styreportal, der det er programvare for å gjennomføre en styreevaluering. Styreevalueringen består av en rekke spørsmål som berører virksomheten, styrekollegiet, styremøtene, styrets leder, daglig leder og det enkelte styremedlem. 

Styreevaluering-2023

Prosessen for gjennomføring av styreevaluering er som følger:

*) Prosess med senior styreekspert, herunder steg 6 og 7 krever kjøp av kampanjepakke Ekstern styreevaluering med styreekspert.

Styreevalueringen øker verdien på virksomheten

Dersom man kombinerer alle fordelene nedenfor vil summen av dem kunne øke aksjonærverdien. Investorer og aksjeeiere ønsker stadig mer informasjon om fremdriften og effektiviteten til styrene deres. Å ha en gjennomtenkt plan for styreevaluering er ikke bare et viktig verktøy for å sikre at styret fungerer effektivt og fremme godt styresett i en organisasjon. Den kan også være nøkkelen til å få inn kompetente styremedlemmer, eller solide investorer på laget.

Forbedret ytelse (performance)

Ved å vurdere styrets ytelse er det mulig å identifisere områder hvor styret fungerer godt og områder hvor det kan forbedres. Dette kan føre til bedre beslutningstaking, mer effektiv strategiimplementering og forbedret styring.

Bedre kommunikasjon

En styreevaluering kan bidra til å bedre kommunikasjonen mellom styremedlemmer og mellom styret og ledelsen.

Benchmarking mot de beste i klassen

En evalueringsprosess kan bidra til å sammenligne ytelsen til styret ditt med andre lignende selskap, stiftelser eller organisasjoner.

Økt ansvarlighet

En styreevaluering kan avklare roller og holde styremedlemmer ansvarlige for sine handlinger, og sikre at de oppfyller sitt ansvar.

Økt åpenhet og tillit

En styreevaluering kan gi interessenter informasjon om styrets prestasjoner, noe som kan bidra til å øke åpenheten og tilliten til virksomheten.

Få den rette kompetansen

Å ha en omfattende evalueringsprosess kan lette rekrutteringen av nye styremedlemmer, ved å gi dem en klar forståelse av styrets forventninger og ansvar.

Du får en senior styreekspert som er svært dyktig, erfaren og kvalifisert til å gjennomføre en objektiv styreevaluering

Våre senior styreeksperter har lang erfaring med styreevalueringer. De gir deg verdifull innsikt, hjelper styret ditt med å forstå hvordan det presterer, og gir styret anbefalinger for forbedringer som er nyttige, gjennom en effektiv, uavhengig og objektiv evalueringsprosess. Du kan ikke bestille noen av disse styreekspertene andre steder til å gjøre denne type styreeavluering. Dette er et eksklusivt tilbud med en knapp frist. Og det er førstemann til mølla som gjelder.

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug har hatt et 40-talls styreverv i norsk næringsliv. I dag er hun styreleder for Placewise Group (globalt SaaS-selskap) og Vinje Ullvarefabrikk (merkevaren Lanullva). Hun har også styreverv i selskaper som Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Polaris Media, Europris, Nortel, Questback, Motor Gruppen og Orgbrain. Bente er dessuten en suksessrik gründer, ettertraktet foredragsholder, workshop-fasilitator og konferansier.

Stig Ebert Nilsen

Stig Ebert Nilssen

Stig Ebert Nilssen har blant annet sin bakgrunn som Executive Vice President i Orkla ASA og CEO i Orkla Care. Han har betydelig styreerfaring og mer enn 20 års toppleder erfaring innenfor FMCG og helse i Norden. Han jobber i dag som investor, industriell rådgiver, innehar en rekke styreverv og er også engasjert i flere oppstartsselskaper. Stig er styreleder i Orgbrain.

Thomas Evensen

Thomas Evensen

Thomas Evensen har mange års erfaring som Styreleder og CEO, i IT/Telecom/Software bransjen. Han har ledet Eierstyrings-avdelingen i Telenor Norge, vært CEO Kjedehuset AS, og Gintel AS, og har hatt styreverv i 30 ulike selskaper. Han er blant annet utdannet Executive MBA ved Norges Handelshøyskole og i markedsføring ved London Business School. Thomas er daglig leder i Orgbrain.

Tor-Egil Ruud

Tor-Egil Ruud

Tor-Egil Ruud er en forretningsorientert HR- og ledelsesrådgiver fra markedsledende rådgivningsselskap. Han har 20 års rådgivningserfaring i Norden innenfor strategisk HR, ledelse og rekruttering og innehar en helhetlig forståelse og kunnskap om hele fagområdet. Tor-Egil Ruud er en engasjert og profesjonell rådgiver opptatt av lederskap og menneskelig utvikling, og har gjennomført en rekke styreevalueringer for sine kunder. Ruud Executive er strategisk partner av Orgbrain.

nøkkelen til et perfekt styre

En uavhengig styreekspert er nøkkelen til det perfekt styret

Bruken av en uavhengig tredjepart utstyrt med en anonym styreundersøkelse kan være spesielt nyttig når:

Andre spørsmål du ønsker svar på før du tar en beslutning?

Styreevalueringen kan gjennomføres for alle typer styret, enten det er aksjeselskap, stiftelser eller foreninger.

Ja. Det er ikke mulig å se hvem som har gitt de konkrete svarene i undersøkelsen.

Nei, du må absolutt ikke være kunde av Orgbrain for å benytte deg av dette tilbudet. Men er du kunde av Orgbrain vil du få en rabatt på kr 1 500,-

Dette tilbudet kan du kun få kjøpt her og nå, innen tirsdag 31. januar 2023.

Styreevalueringen må være gjennomført innen 30. juni 2023.

Nei. Prisene som er oppgitt dekker alle kostnader, med mindre du ønsker fysiske møter med styrerådgiver. Da vil du bli fakturert for reisekostnader, samt kr. 2 100,- pr. time for medgått reisetid til og fra møtet.

Nei. Orgbrain sin portal inneholder et ferdig oppsett, der virksomheten kan gjennomføre en egenevaluering. Selve evalueringen består av en nettbasert spørreundersøkelse som sendes ut til styremedlemmene og eventuelt daglig leder eller andre som styret ønsker å innhente informasjon fra. Svarene ender ut i en grafisk fremstilling av resultat, med kommentarer på hvordan svarene som er gitt kan tolkes. Denne rapporten kan legges frem for styret for diskusjon og som grunnlag for eventuelle tiltak.

Velger du Ekstern styreevaluering med styreekspert, kan du også oppgi preferert(e) styreekspert(er). Men husk at her er det “førstemann til mølla”-prinsippet som gjelder, og vi kan ikke garantere at du får akkurat den styreeksperten du ønsker deg.

Styreeksperten kan besøke deg dersom du holder til i Osloområdet. Men du vil bli fakturert for reisekostnader, samt kr. 2 100,- pr. time for medgått reisetid til og fra møtet.

Styreekspert vil kontakte deg og avtale videre fremgang. I utgangspunktet er det lagt opp til at alle møter skjer via videomøte.

Ekstern styreevaluering med styreekspert er satt opp med 3 timers bistand fra styreekspert. Dersom man ønsker ytterligere bistand utover dette er man naturligvis velkommen til det. Da vil tildelte styreekspert avtale dette med dere på forhånd. Der vil ikke bli ført noen timer som ikke er avtalt på forhånd. 

Bestill eksklusiv styreevaluering til overlegen kost/nytte

Bestillingsfrist tirsdag 31. januar 2023

For å identifisere eventuelle forbedringsområder i styrearbeidet, anbefaler Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, at styret årlig gjennomføre en evaluering av sitt eget arbeid. Da resultatet av evalueringen kan føre til en rekke konkrete forbedringstiltak, velger mange virksomheter å gjennomføre en styreevaluering i forkant av den ordinære generalforsamlingen.

For å gjøre det enklere for våre kunder å få gjennomført en styreevaluering før kommende generalforsamlingssesong, lanserer Orgbrain nå, i en begrenset periode, et kampanjetilbud der Orgbrain og en ekstern styrerådgiver bistår deg ved gjennomføring av styreevalueringen.

Kampanjen består av to alternativer, avhengig av om dere vil gjennomføre en ekstern styreevaluering med en dedikert styreekspert, eller en intern styreevaluering med bistand fra en rådgiver fra Orgbrain.

  • Intern styre-evaluering med rådgiver fra Orgbrain
  • *Ekstern styre-evaluering med styreekspert
Styreevaluering Intern styre-evaluering med rådgiver fra Orgbrain*Ekstern styre-evaluering med styreekspert
Styreevaluering
kr3 990,-
kr9 990,-
Tilgang til online verktøy for styreevaluering i Orgbrain styreportal
Planleggingsmøte med intern rådgiver i forkant av evaluering
Planleggingsmøte med ekstern styreekspert i forkant av evaluering
Vurdering om det er behov for å tilpasse eventuelle spørsmål i undersøkelsen
Gjennomgang av verktøy og eventuell tilpassing av spørsmål
Bistand til registrering av deltakerne i portalen
Bistand ved utsendelse av spørreskjema til deltakerne
Resultatrapport med grafisk fremstilling av resultat, med kommentarer på hvordan svarene som er gitt kan tolkes.
Gjennomgang av resultat med styrets leder, eller annen person i virksomheten
Presentasjon av resultat i styremøte, med forslag til eventuelle tiltak
Buy NowBuy Now

* Inntil tre timers bistand, ytterligere bistand faktureres med kr 2 100,- per time. Ved stor pågang, vil vi prioritere ut fra bestillingstidspunkt. Alle priser er uten mva.

 

Bare fyll ut skjemaet nedenfor, og velg om du vil gjøre en intern styreevalueringen med rådgiver fra Orgbrain, eller en ekstern styreevaluering med en styreekspert. Velger du Ekstern styreevaluering med styreekspert, kan du også oppgi preferert(e) styreekspert(er). Men husk at her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, og vi kan ikke garantere at du får akkurat den rådgiveren du ønsker deg.

Når du har sendt inn skjemaet, vil du få en ordrebekreftelse per e-post, og vi vil kontakte deg fortløpende på telefonnummeret du har oppgitt, for videre fremdrift.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.