Styrebloggen

Veien til helprofesjonelt styrearbeid starter her

Norge er klar for brexit

Den 11. april 2019 sende Nærings- og fiskeridepartementet ut en melding der de opplyser at de har fått på plass nye overgangsregler. Her opplyser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at overgangsreglene sikrer at norske selskaper også etter brexit har et beslutningsdyktig styre, og en daglig leder som oppfyller aksjelovens krav.

De nye overgangsreglene sikrer at britiske styremedlemmer og britiske daglig ledere, som er valgt eller ansatt før Storbritannias uttreden av EU, likestilles med borgere i EØS-området. Disse aktuelle selskapene vil dermed fortsette å ha et beslutningsdyktig styre.

Les mer »
styrets_leder

Daglig leders ansvar og forhold til styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, herunder det å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet samt sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert, jf. aksjeloven §

Les mer »

Kvinnelige styremedlemmer blir mer menn enn mennene

Den metaforiske påstand «Kvinnelige styremedlemmer blir mer menn enn mennene» er hentet fra et sitat som er fremhevet i en lederartikkel skrevet av Trygve Hegnar i utgave 5/2019 av bladet Kapital. Lenger ned i lederen utdyper Hegnar sitatet ved å skrive «Kjønn betyr lite, og snarere er det vel slik at profesjonelle, kvinnelige styremedlemmer blir mer menn enn mennene». Kvinner må levere som de mannlige styremedlemmene og bli målt i forhold til disse. I artikkelen trekker han frem flere dyktige kvinnelige styremedlemmer, men skriver at det ikke betyr noe i seg selv at de er kvinner. Hans poeng er at det viktigste er at kvinnene er dyktige, og da er kjønn underordnet.

Les mer »
Mann som holder gullmedalje i luften og smiler

Suksess etter lederskifte – dyktighet eller flaks?

Interessen for Manchester United har nærmest eksplodert de siste par månedene etter at Ole Gunnar Solskjær tok over som midlertidig manager i fotballklubben. Flyselskapet SAS setter opp nye flyruter til Manchester og norske medlemmer strømmer til supporterklubben. For de som ikke kjenner så godt til Manchester United så regnes de som en av verdens største fotballklubber målt i verdi og antall tilhengere.

Les mer »

Nettbasert autorisasjonskurs for styremedlemmer

Foreningen for bedre styrearbeid tilbyr sammen med Orgbrain et nettbasert autoriseringskurs i styrearbeid gjennom Styreskolen. Kurset består av 20 seksjoner, der deltakerne får grunnleggende opplæring i styrearbeid. Kurset avsluttes med en flervalgseksamen, der de som består får utdelt et autoriseringsbevis. Både kurset og eksamen er nettbasert, slik at kuret kan gjennomføres når som helst og hvor som helst.

Les mer »

Endringer i aksjeloven i 2019 – berører både styret og daglig leder

Aksjeloven vi har i dag ble vedtatt i 1997, men det er i etterkant blitt gjort flere endringer. Blant annet trådte det i kraft en rekke forenklinger i både aksjeloven og allmennaksjeloven i 2013. I starten av 2016 ble det ved oppnevnt et aksjelovutvalg som ble gitt mandat til å vurdere om de forenklingene fra 2013 hadde hatt den ønskede effekt, og foreslå eventuelle endringer. Aksjelovutvalget fikk også som mandat å vurdere en rekke spesifikke temaer i aksjeloven, og foreslå eventuelle endringer. Av nye sentrale endringer i aksjeloven som nå er blitt vedtatt av Stortinget med virkning fra 2019 er blant annet:

Les mer »

Bli med i en global studie av styreleders rolle

Foreningen for bedre styrearbeid bistår i tilretteleggelse av en større global undersøkelse av rollen som styreleder under prosjektnavnet «The Chairman of the board role». I undersøkelsen søker vi blant annet

Les mer »

Høyesterett skal avgjøre maktfordelingen mellom styret og aksjonærene

Det er slik at en privat kreditor som ikke har fått oppgjør, en ansatt som ikke har fått lønn eller en offentlig etat som har utestående fordring, kan begjære et selskap konkurs. I tillegg kan også styret be om at det åpnes konkurs gjennom å begjære oppbud ved å sende inn en oppbudsbegjæring til tingretten. Den 6. desember 2018 kunne man lese i Finansavisen at Høyesterett nå skal ta stilling til om enkeltaksjonærer kan overprøve et styre som har besluttet å begjære oppbud.

Les mer »
Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.