Styrebloggen

Veien til enklere og tryggere styrearbeid starter her

Nettbasert autorisasjonskurs for styremedlemmer

Foreningen for bedre styrearbeid tilbyr sammen med Orgbrain et nettbasert autoriseringskurs i styrearbeid gjennom Styreskolen. Kurset består av 20 seksjoner, der deltakerne får grunnleggende opplæring i styrearbeid. Kurset avsluttes med en flervalgseksamen, der de som består får utdelt et autoriseringsbevis. Både kurset og eksamen er nettbasert, slik at kuret kan gjennomføres når som helst og hvor som helst.

Les mer »

Endringer i aksjeloven i 2019 – berører både styret og daglig leder

Aksjeloven vi har i dag ble vedtatt i 1997, men det er i etterkant blitt gjort flere endringer. Blant annet trådte det i kraft en rekke forenklinger i både aksjeloven og allmennaksjeloven i 2013. I starten av 2016 ble det ved oppnevnt et aksjelovutvalg som ble gitt mandat til å vurdere om de forenklingene fra 2013 hadde hatt den ønskede effekt, og foreslå eventuelle endringer. Aksjelovutvalget fikk også som mandat å vurdere en rekke spesifikke temaer i aksjeloven, og foreslå eventuelle endringer. Av nye sentrale endringer i aksjeloven som nå er blitt vedtatt av Stortinget med virkning fra 2019 er blant annet:

Les mer »

Bli med i en global studie av styreleders rolle

Foreningen for bedre styrearbeid bistår i tilretteleggelse av en større global undersøkelse av rollen som styreleder under prosjektnavnet «The Chairman of the board role». I undersøkelsen søker vi blant annet

Les mer »

Høyesterett skal avgjøre maktfordelingen mellom styret og aksjonærene

Det er slik at en privat kreditor som ikke har fått oppgjør, en ansatt som ikke har fått lønn eller en offentlig etat som har utestående fordring, kan begjære et selskap konkurs. I tillegg kan også styret be om at det åpnes konkurs gjennom å begjære oppbud ved å sende inn en oppbudsbegjæring til tingretten. Den 6. desember 2018 kunne man lese i Finansavisen at Høyesterett nå skal ta stilling til om enkeltaksjonærer kan overprøve et styre som har besluttet å begjære oppbud.

Les mer »

Mangfold i styret høres flott ut, men fører det egentlig til bedre resultat?

Man leser stadig vekk om viktigheten av mangfold i styret og toppledelsen, da særlig med fokus på kvinnerepresentasjon. Her fremkommer ofte de indirekte fordelene ved mangfoldet – for eksempel at selskapet da får flere flinke kandidater å velge mellom eller at selskapet får en økning i sosial og politisk status. Det er sånn sett ikke nødvendig med direkte økonomiske fordeler for å rettferdiggjøre fokus på mangfold. Men er det også et direkte målbar økonomisk resultat ved å å sikre mangfold i styret og toppledelsen? Ja, flere forskningsrapporter viser det – blant annet forskning fra 2015 av McKinsey med tittelen «Diversity Matters» og forskning fra 2017 utført av Boston Consulting Group (BCG) og Technical University of Munich med tittelen «The Mix That Matters».

Les mer »

Elon Musk får ny sjef

Den 7. november 2018 melder Tesla at det er australske Robyn Denholm – som har vært styremedlem i Tesla siden 2014 – som overtar rollen som styreleder etter Elon Musk. Denholm kommer fra en stilling som finans- og strategidirektør for Australias største telekomselskapet – Telstra Corporation. Hun har tidligere arbeidet i Juniper Networks, Sun Microsystems og Toyota. Hun tiltrer rollen umiddelbart, men vil ikke jobbe fulltid i Tesla før oppsigelsesperioden på seks måneder i nåværende jobb løper ut. Denholm har både australsk og amerikansk statsborgerskap.

Les mer »

Bør styrehonorar betales med aksjer?

I selskaper der det er spredning i eierskap, ser vi at flere tar til orde for at styremedlemmer bør motta aksjer i selskapet som godtgjørelse. Her ser vi blant annet at det benyttes modeller hvor deler av styrehonoraret betales på forskudd, der styremedlemmene forplikter seg til å bruke utbetalingen til å kjøpe aksjer i selskapet. En slik modell er i tråd med hva man kan lese fra punkt 8 i anbefaling fra NUES der de oppfordrer styremedlemmer til å eie aksjer i selskapet. Bakgrunn for dette er en antagelse om at eierskap i bedriften fører til at styremedlemmene i større grad blir opptatt av selskapets langsiktige utvikling. Men hva sier forskningen?

Les mer »
Rull til toppen

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.