Blogg

Hvor mange medlemmer bør et styre ha?

Det er en rekke forhold som aksjonærene bør ta hensyn til ved sammensetning av et profesjonelt og velfungerende styre. Prosessen med å sette sammen et styre kan langt på vei sammenlignes med å sette sammen en ledergruppe. Det gjelder å ta utgangspunkt i selskapets situasjon og finne de riktige personene selskapet har behov for med tanke på kompetanse, personlige egenskaper og ikke minst motivasjon. Men hvor mange medlemmer bør det være i et styre?

Les mer »

Styrehonorarene er altfor lave

I en artikkel i DN den 18. oktober 2018 uttaler Gro Brækken – som er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer – at styreledere i børsnoterte selskaper får alt for dårlig betalt. Bakgrunn for uttalelsen var fremleggelse av ferske tall for utviklingen i styrehonorarer for norske børsnoterte og store statlige selskaper. Snitthonorar for en styreleder på Oslo Børs ligger nå rundt 550.000 kroner, mot rundt 525.000 for to år siden. Blant de 30 selskapene på børsen som betaler sine styreledere aller best, er snitthonoraret 1,1 millioner kroner.

Les mer »

Ansattes kamp i Telenor stoppet opp i bedriftsforsamlingen

DN har en artikkel som tar for seg at ansatte i Telenor Digital har vist misnøye med selskapets strategi og at de derfor kjempet for å få sin kandidat, som har tung digital kompetanse, inn i konsernstyret. De ansatte dannet en konstellasjonen som kalte seg «Future Alliance» etter inspirasjon fra Star Wars’ «Rebel Alliance» en gruppe opprørere som driver geriljakrigføring mot makthaverne i den fiktive galaksen.

Telenor-alliansens plan var å få inn en representant i Telenor sin bedriftsforsamling, der de ansatte fremmer forslag til hvem de ønsker som sine representanter i konsernstyret. De ansatte klarte å få sin kandidat inn i bedriftsforsamlingen, men ikke inn i styret.

Les mer »

Hva kjennetegner kvinner som blir toppledere?

Hva kjennetegner kvinner som blir toppledere? Det har noen studenter fra NTNU funnet svar på. I en artikkel som DN publiserte den 22. september om kvinnelige toppledere, vises det til en masteroppgave NTNU-studentene Ingvild Farstad og Benedicte Kimo Brovold leverte våren 2017. Her identifiserte de en del forhold som går igjen hos kvinner som går til topps;

Les mer »

Styreledere stiller større krav

Finansavisen har den 19. september en artikkel med overskriften “Styreledere stiller større krav”. Artikkelen retter fokus på rekruttering av styreledere der hodejegerne Jenny Homme fra Visindi og Bendik Nicolai Blindheim fra Isco Group deler sine erfaringer. Artikkelen tar for seg flere temaer rundt rekruttering av styreleder, men kort oppsummert fremkommer det:

Les mer »

Styremedlemmer kan få ett års fengsel

Finansavisen har den 15. september 2018 en artikkel med overskriften Styremedlemmer kan få ett års fengsel”. Artikkelen, som i stor grad basert på intervju av advokat Sigurd Knutzon, retter fokus på at det er høyrisikosport å sitte i styret, særlig når selskapet er i en krise. Her påpekes det blant annet at bobestyrer avdekker mulige straffbare forhold i mer enn halvparten av de konkurser som åpnes.

Les mer »
Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring