Styrebloggen

Veien til helprofesjonelt styrearbeid starter her

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse («NUES») er sammensatt av representanter for en rekke større interessegrupper (eiere, utstedere og børsen) og har utarbeidet, og forvalter, «Norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse». 

Les mer »

Ansattes kamp i Telenor stoppet opp i bedriftsforsamlingen

DN har en artikkel som tar for seg at ansatte i Telenor Digital har vist misnøye med selskapets strategi og at de derfor kjempet for å få sin kandidat, som har tung digital kompetanse, inn i konsernstyret. De ansatte dannet en konstellasjonen som kalte seg «Future Alliance» etter inspirasjon fra Star Wars’ «Rebel Alliance» en gruppe opprørere som driver geriljakrigføring mot makthaverne i den fiktive galaksen.

Telenor-alliansens plan var å få inn en representant i Telenor sin bedriftsforsamling, der de ansatte fremmer forslag til hvem de ønsker som sine representanter i konsernstyret. De ansatte klarte å få sin kandidat inn i bedriftsforsamlingen, men ikke inn i styret.

Les mer »

Hva kjennetegner kvinner som blir toppledere?

Hva kjennetegner kvinner som blir toppledere? Det har noen studenter fra NTNU funnet svar på. I en artikkel som DN publiserte den 22. september om kvinnelige toppledere, vises det til en masteroppgave NTNU-studentene Ingvild Farstad og Benedicte Kimo Brovold leverte våren 2017. Her identifiserte de en del forhold som går igjen hos kvinner som går til topps;

Les mer »

Styreledere stiller større krav

Finansavisen har den 19. september en artikkel med overskriften “Styreledere stiller større krav”. Artikkelen retter fokus på rekruttering av styreledere der hodejegerne Jenny Homme fra Visindi og Bendik Nicolai Blindheim fra Isco Group deler sine erfaringer. Artikkelen tar for seg flere temaer rundt rekruttering av styreleder, men kort oppsummert fremkommer det:

Les mer »

Styremedlemmer kan få ett års fengsel

Finansavisen har den 15. september 2018 en artikkel med overskriften Styremedlemmer kan få ett års fengsel”. Artikkelen, som i stor grad basert på intervju av advokat Sigurd Knutzon, retter fokus på at det er høyrisikosport å sitte i styret, særlig når selskapet er i en krise. Her påpekes det blant annet at bobestyrer avdekker mulige straffbare forhold i mer enn halvparten av de konkurser som åpnes.

Les mer »

Har selskapet en printer som ikke fungerer? Det kan være ulovlig!

Det er tydeligvis fremdeles områder i lovgivningen som har behov for en modernisering. I følge en artikkel i DN har frisørkjeden Cutters fått varsel om bot på NOK 11.300 fordi salongene ikke er utstyrt med printere. Bakgrunnen for boten var at politiet og kemneren kom på uanmeldt besøk i tre salonger der de på stedet krevde å få utskrift av kvittering og timelistene på papir. Salongene kunne skrive ut kvitteringene på papir, men ikke timelistene.

Les mer »

Har du en idiot i styret?

På flyplassen nå i sommer kjøpte jeg en bok med tittelen “Omgitt av idioter”. Boken er skrevet av aferdsforsker Thomas Erikson og omhandler forskjellige adferdstyper. Temaet er interessant. Hvorfor er det slik at det er veldig enkelt å snakke med noen personer, mens med andre blir det bare helt feil? I følge Erikson er årsaken til dette at mennesker kategoriseres i fire adferdstyper som i ulik grad matcher hverandre.

Les mer »

Hvor trofaste er styremedlemmer?

Hvor trofaste er styremedlemmene når det blåser opp til storm i et selskap? Dette er et tema som professor Joseph S. Harrison ved Texas Christian University mfl. har sett nærmere på. I en artikkel i Harvard Business Review har de publisert resultat fra en studie av amerikanske børsnoterte selskaper fra 2013 til 2014. Her har de sett nærmere på om en endring i selskapets omdømme fra media og analytikere førte til at styremedlemmer forlater sine styreverv. Selv om konklusjon fra denne undersøkelsen ikke uten videre kan overføres til norske forhold er resultatet verd å merke seg. Noen av resultatene som fremkommer i artikkelen:

Les mer »
Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.