Styrebloggen

Veien til enklere og tryggere styrearbeid starter her

Styremedlemmer kan få ett års fengsel

Finansavisen har den 15. september 2018 en artikkel med overskriften Styremedlemmer kan få ett års fengsel». Artikkelen, som i stor grad basert på intervju av advokat Sigurd Knutzon, retter fokus på at det er høyrisikosport å sitte i styret, særlig når selskapet er i en krise. Her påpekes det blant annet at bobestyrer avdekker mulige straffbare forhold i mer enn halvparten av de konkurser som åpnes.

Les mer »

Har selskapet en printer som ikke fungerer? Det kan være ulovlig!

Det er tydeligvis fremdeles områder i lovgivningen som har behov for en modernisering. I følge en artikkel i DN har frisørkjeden Cutters fått varsel om bot på NOK 11.300 fordi salongene ikke er utstyrt med printere. Bakgrunnen for boten var at politiet og kemneren kom på uanmeldt besøk i tre salonger der de på stedet krevde å få utskrift av kvittering og timelistene på papir. Salongene kunne skrive ut kvitteringene på papir, men ikke timelistene.

Les mer »

Har du en idiot i styret?

På flyplassen nå i sommer kjøpte jeg en bok med tittelen «Omgitt av idioter». Boken er skrevet av aferdsforsker Thomas Erikson og omhandler forskjellige adferdstyper. Temaet er interessant. Hvorfor er det slik at det er veldig enkelt å snakke med noen personer, mens med andre blir det bare helt feil? I følge Erikson er årsaken til dette at mennesker kategoriseres i fire adferdstyper som i ulik grad matcher hverandre.

Les mer »

Hvor trofaste er styremedlemmer?

Hvor trofaste er styremedlemmene når det blåser opp til storm i et selskap? Dette er et tema som professor Joseph S. Harrison ved Texas Christian University mfl. har sett nærmere på. I en artikkel i Harvard Business Review har de publisert resultat fra en studie av amerikanske børsnoterte selskaper fra 2013 til 2014. Her har de sett nærmere på om en endring i selskapets omdømme fra media og analytikere førte til at styremedlemmer forlater sine styreverv. Selv om konklusjon fra denne undersøkelsen ikke uten videre kan overføres til norske forhold er resultatet verd å merke seg. Noen av resultatene som fremkommer i artikkelen:

Les mer »

Styreleder og daglig leder i samme selskap?

Både styreleder og daglig leder i samme selskap? Det kan være en uheldig kombinasjon. Den 26. juli publiserte Fortune en artikkel som tar for seg Mark Zuckerberg sin dobbeltrolle som både daglig leder og styreleder i Facebook. En slik dobbeltrolle finner man i flere store utenlandske børsnoterte selskaper, herunder Tesla der Elon Musk både er daglig leder og styrets leder.

Les mer »

Økning i søksmål mot styremedlemmer

Sitter du i et styre? Da bør du sjekke om selskapet har tegnet styreansvarsforsikring! I en artikkel som Finansavisen publiserte i den 20. juni i år fremkommer det at stadig flere styremedlemmer holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger (eller mangel på sådan) i styret.  

Les mer »

Innovasjon og styrets rolle

Hvordan bør styret adressere innovasjon? Dette er et spørsmål som ikke har et klart fasitsvar. Imidlertid er det gjort forskning på teamet. For eksempel har Linda A. Hill, som er professor Harvard Business School, og toppleder George Davis søkt å identifisere de vanligste utfordringene styrene møter i forbindelse med innovasjon. I tillegg har de tilegnet seg innsikt i hvordan styret best kan bistå administrasjon i å fremme innovasjon.

Les mer »

Styrearbeid i fremtiden

I mars 2018 publisert InterSearch Worldwide og The Danish Professional Directors Associationen en større global  undersøkelse der 1056 styremedlemmer fra 55 land deltok. Her ble det identifiserte en rekke trender på hvordan styrene jobber, og hvordan styremedlemmene ser på fremtiden. Konklusjonen i rapporten at at styremedlemmene er blitt mer fremtidsfokuserte og mindre kontrollfokusert, der de ser  behov for endring i nåværende styresammensetning.

Les mer »
Mennesker som sitter og diskuterer rundt et bord foran vindu

Hva kjennetegner en god styreleder?

Harvard Business Review publiserte en artikkel tidligere i år med overskriften «How to Be a Good Board Chair». Her stiller artikkelforfatter Stanislav Shekshnia, som er professor ved INSEAD, spørsmålene hva som kjennetegner god utøvelse av styrelederrollen, og hvordan skiller dette seg fra hvordan en typisk daglig leder utøver sin lederrolle. 
For å finne svarene på disse spørsmålene gjennomførte INSEAD et forskningsprosjekt som omfattet 200 styreledere fra 31 land. 

Les mer »
Rull til toppen

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.