Styrebloggen

Veien til helprofesjonelt styrearbeid starter her

Mangfold i styret høres flott ut, men fører det egentlig til bedre resultat?

Man leser stadig vekk om viktigheten av mangfold i styret og toppledelsen, da særlig med fokus på kvinnerepresentasjon. Her fremkommer ofte de indirekte fordelene ved mangfoldet – for eksempel at selskapet da får flere flinke kandidater å velge mellom eller at selskapet får en økning i sosial og politisk status. Det er sånn sett ikke nødvendig med direkte økonomiske fordeler for å rettferdiggjøre fokus på mangfold. Men er det også et direkte målbar økonomisk resultat ved å å sikre mangfold i styret og toppledelsen? Ja, flere forskningsrapporter viser det – blant annet forskning fra 2015 av McKinsey med tittelen «Diversity Matters» og forskning fra 2017 utført av Boston Consulting Group (BCG) og Technical University of Munich med tittelen «The Mix That Matters».

Les mer »

Elon Musk får ny sjef

Den 7. november 2018 melder Tesla at det er australske Robyn Denholm – som har vært styremedlem i Tesla siden 2014 – som overtar rollen som styreleder etter Elon Musk. Denholm kommer fra en stilling som finans- og strategidirektør for Australias største telekomselskapet – Telstra Corporation. Hun har tidligere arbeidet i Juniper Networks, Sun Microsystems og Toyota. Hun tiltrer rollen umiddelbart, men vil ikke jobbe fulltid i Tesla før oppsigelsesperioden på seks måneder i nåværende jobb løper ut. Denholm har både australsk og amerikansk statsborgerskap.

Les mer »

Bør styrehonorar betales med aksjer?

I selskaper der det er spredning i eierskap, ser vi at flere tar til orde for at styremedlemmer bør motta aksjer i selskapet som godtgjørelse. Her ser vi blant annet at det benyttes modeller hvor deler av styrehonoraret betales på forskudd, der styremedlemmene forplikter seg til å bruke utbetalingen til å kjøpe aksjer i selskapet. En slik modell er i tråd med hva man kan lese fra punkt 8 i anbefaling fra NUES der de oppfordrer styremedlemmer til å eie aksjer i selskapet. Bakgrunn for dette er en antagelse om at eierskap i bedriften fører til at styremedlemmene i større grad blir opptatt av selskapets langsiktige utvikling. Men hva sier forskningen?

Les mer »

Oljefondet lanserer nye forventninger til styrene

I forbindelse med fremleggelse av resultatene for tredje kvartal 2018 for Statens pensjonsfond utland (populært kalt «Oljefondet») la Norges Bank Investment Management («NBIM») – som har fått ansvar for å forvalte Oljefondet – frem tre såkalte posisjonsnotater om styrearbeid. Dette er viktige notater da posisjonsnotatene danner grunnlaget for NBIM sin diskusjon og stemmegivning i de selskaper som Oljefondet er investert i – det vil si rundt 9000 selskaper spredt over 70 land. 

Les mer »

Hvor mange medlemmer bør et styre ha?

Det er en rekke forhold som aksjonærene bør ta hensyn til ved sammensetning av et profesjonelt og velfungerende styre. Prosessen med å sette sammen et styre kan langt på vei sammenlignes med å sette sammen en ledergruppe. Det gjelder å ta utgangspunkt i selskapets situasjon og finne de riktige personene selskapet har behov for med tanke på kompetanse, personlige egenskaper og ikke minst motivasjon. Men hvor mange medlemmer bør det være i et styre?

Les mer »

Styrehonorarene er altfor lave

I en artikkel i DN den 18. oktober 2018 uttaler Gro Brækken – som er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer – at styreledere i børsnoterte selskaper får alt for dårlig betalt. Bakgrunn for uttalelsen var fremleggelse av ferske tall for utviklingen i styrehonorarer for norske børsnoterte og store statlige selskaper. Snitthonorar for en styreleder på Oslo Børs ligger nå rundt 550.000 kroner, mot rundt 525.000 for to år siden. Blant de 30 selskapene på børsen som betaler sine styreledere aller best, er snitthonoraret 1,1 millioner kroner.

Les mer »
Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.