Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fysiske og digitale styremøter blir nå likestilt – hva betyr det?

Fysiske og digitale styremøter og generalforsamlinger blir nå likestilt
Fysiske og digitale styremøter og generalforsamlinger blir nå likestilt

Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter gjennom en midlertidig lov. Den 9. april la næringsministeren frem et lovforslag om å gjøre unntaksreglene for fysiske møter permanente gjennom en ytterligere modernisering av selskapslovgivningen.

Det er hyggelig å se at de fleste av høringsinnspillene fra Orgbrain er blitt tatt inn i den nye lovteksten. Det vil blant annet si at foretakene selv kan velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

I forbindelse med fremleggelsen av lovendringen sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en pressemelding der næringsminister Iselin Nybø utalte seg om forslaget til lovendring.

– Vi ønsker ikke å pålegge næringslivet å holde møter på den ene eller andre måten. Derfor vil vi gi foretakene fleksibilitet til selv å avgjøre hvordan de skal holde møtene sine, sier Nybø.

I selskapslovgivningen er utgangspunktet at norske foretak må holde fysiske møter. Men som følge av koronapandemien ble det i fjor vår innført en midlertidig lov, slik at foretakene kunne erstatte fysiske møter med elektroniske møter.

– Erfaringene med de midlertidige reglene har vært gode. Derfor foreslår vi regler som gjør at næringslivet kan fortsette å bruke elektroniske møter også etter at den midlertidige loven opphører å gjelde 1. juni 2021. Dette er forenklinger som digitaliseringen av samfunnet har gitt oss muligheten til å gjøre, sier Nybø.

Ivaretar eiernes rettigheter

Lovforslaget vil endre rammene for styringen av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak, og vil berøre svært mange foretak.

Når de nye reglene trer i kraft, vil foretakene selv kunne avgjøre hvordan de skal holde møtene sine. Lovforslaget krever at saksbehandlingen skal være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer.

– Det viktigste er å legge til rette for at eierne har mulighet til å utøve sine rettigheter, uavhengig om de må møte fysisk eller kan delta elektronisk. Så lenge saksbehandlingen er forsvarlig, kan foretakene velge det de synes er hensiktsmessig, fysisk eller elektronisk møte, eller en blanding. Foretak og eiere som ønsker å ha fysiske møter, kan fortsatt velge det, sier Nybø.

Uansett så får nå styrene – og da særlig styrets leder – et enda større press på seg til å gå til anskaffelse av en styreportal eller annen løsning som gjør det mulig å gjennomføre styremøter og generalforsamlinger digitalt, på en betryggende måte.

Lovproposisjonen er nå lagt frem for Stortinget og det tas sikte på at de nye reglene skal tre i kraft når den midlertidige loven opphører 1. juni 2021.

Nyttig hjelp

GRATIS TILGANG TIL STYREPORTAL

WEBINAR: HVORFOR TA I BRUK ET DIGITAL STYREROM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.