Month: October 2018

Oljefondet lanserer nye forventninger til styrene

Oljefondet lanserer nye forventninger til styrene

I forbindelse med fremleggelse av resultatene for tredje kvartal 2018 for Statens pensjonsfond utland (populært kalt «Oljefondet») la Norges Bank Investment Management («NBIM») – som har fått ansvar for å forvalte Oljefondet – frem tre såkalte posisjonsnotater om styrearbeid. Dette er viktige notater da posisjonsnotatene danner grunnlaget for NBIM sin diskusjon og stemmegivning i de selskaper som Oljefondet er investert i – det vil si rundt 9000 selskaper spredt over 70 land. 

Hvor mange medlemmer bør et styre ha?

Hvor mange medlemmer bør et styre ha?

Det er en rekke forhold som aksjonærene bør ta hensyn til ved sammensetning av et profesjonelt og velfungerende styre. Prosessen med å sette sammen et styre kan langt på vei sammenlignes med å sette sammen en ledergruppe. Det gjelder å ta utgangspunkt i selskapets situasjon og finne de riktige personene selskapet har behov for med tanke på kompetanse, personlige egenskaper og ikke minst motivasjon. Men hvor mange medlemmer bør det være i et styre?

Nå fastsettes styrehonorar i forkant av styreperioden

Nå fastsettes styrehonorar i forkant av styreperioden

Bladet Kapital presenterer i utgave 18/2018 resultat fra en kartlegging de har foretatt av 135 børsnoterte selskaper, der de blant annet har hentet ut informasjon fra generalforsamlinger som er avhold i 2018. Det viser seg at det fortsatt er slik at de fleste selskapene praktiserer at generalforsamlingen vedtar styrehonorar med tilbakevirkende kraft – men det ser […]

Styrehonorarene er altfor lave

Styrehonorarene er altfor lave

I en artikkel i DN den 18. oktober 2018 uttaler Gro Brækken – som er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer – at styreledere i børsnoterte selskaper får alt for dårlig betalt. Bakgrunn for uttalelsen var fremleggelse av ferske tall for utviklingen i styrehonorarer for norske børsnoterte og store statlige selskaper. Snitthonorar for en styreleder på Oslo Børs ligger nå rundt 550.000 kroner, mot rundt 525.000 for to år siden. Blant de 30 selskapene på børsen som betaler sine styreledere aller best, er snitthonoraret 1,1 millioner kroner.

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse («NUES») er sammensatt av representanter for en rekke større interessegrupper (eiere, utstedere og børsen) og har utarbeidet, og forvalter, «Norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse». 

Oppskrift på en suksessfull strategiprosess

Oppskrift på en suksessfull strategiprosess

Aksjonærene krever ofte at styret og ledelsen jobber frem en god og tydelig strategi for selskapets videre utvikling og vekst. I den anledning er det utgitt en rekke bøker som gir en oppskrift på hvordan styret og ledelsen bør gå frem for at selskapet skal lykkes med sin strategi. Ofte er dette bøker som i […]

Ansattes kamp i Telenor stoppet opp i bedriftsforsamlingen

Ansattes kamp i Telenor stoppet opp i bedriftsforsamlingen

DN har en artikkel som tar for seg at ansatte i Telenor Digital har vist misnøye med selskapets strategi og at de derfor kjempet for å få sin kandidat, som har tung digital kompetanse, inn i konsernstyret. De ansatte dannet en konstellasjonen som kalte seg «Future Alliance» etter inspirasjon fra Star Wars’ «Rebel Alliance» en gruppe opprørere som driver geriljakrigføring mot makthaverne i den fiktive galaksen.

Telenor-alliansens plan var å få inn en representant i Telenor sin bedriftsforsamling, der de ansatte fremmer forslag til hvem de ønsker som sine representanter i konsernstyret. De ansatte klarte å få sin kandidat inn i bedriftsforsamlingen, men ikke inn i styret.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.