Month: July 2018

Styreleder og daglig leder i samme selskap?

Styreleder og daglig leder i samme selskap?

Både styreleder og daglig leder i samme selskap? Det kan være en uheldig kombinasjon. Den 26. juli publiserte Fortune en artikkel som tar for seg Mark Zuckerberg sin dobbeltrolle som både daglig leder og styreleder i Facebook. En slik dobbeltrolle finner man i flere store utenlandske børsnoterte selskaper, herunder Tesla der Elon Musk både er daglig leder og styrets leder.

Innovasjon og styrets rolle

Innovasjon og styrets rolle

Hvordan bør styret adressere innovasjon? Dette er et spørsmål som ikke har et klart fasitsvar. Imidlertid er det gjort forskning på teamet. For eksempel har Linda A. Hill, som er professor Harvard Business School, og toppleder George Davis søkt å identifisere de vanligste utfordringene styrene møter i forbindelse med innovasjon. I tillegg har de tilegnet seg innsikt i hvordan styret best kan bistå administrasjon i å fremme innovasjon.

Styrearbeid i fremtiden

Styrearbeid i fremtiden

I mars 2018 publisert InterSearch Worldwide og The Danish Professional Directors Associationen en større global  undersøkelse der 1056 styremedlemmer fra 55 land deltok. Her ble det identifiserte en rekke trender på hvordan styrene jobber, og hvordan styremedlemmene ser på fremtiden. Konklusjonen i rapporten at at styremedlemmene er blitt mer fremtidsfokuserte og mindre kontrollfokusert, der de ser  behov for endring i nåværende styresammensetning.

Hva kjennetegner en god styreleder?

Hva kjennetegner en god styreleder? Mennesker som sitter og diskuterer rundt et bord foran vindu

Harvard Business Review publiserte en artikkel tidligere i år med overskriften “How to Be a Good Board Chair”. Her stiller artikkelforfatter Stanislav Shekshnia, som er professor ved INSEAD, spørsmålene hva som kjennetegner god utøvelse av styrelederrollen, og hvordan skiller dette seg fra hvordan en typisk daglig leder utøver sin lederrolle. 
For å finne svarene på disse spørsmålene gjennomførte INSEAD et forskningsprosjekt som omfattet 200 styreledere fra 31 land. 

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.