Month: April 2018

Styrets leder

Styrets leder Styrets leder

Alle aksjeselskap plikter å ha en styreleder. Dette er en posisjon som strekker seg lenger enn øvrige styremedlemmer, da det blant annet er styrets leder som skal sørge for at det skjer en behandling av all aktuelle saker som hører inn under styret. Videre har styrets leder et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet er godt organisert slik at styret kan oppfyller sine forpliktelser. I et selskap som har høy aktivitet besitter styrets leder ofte selskapets viktigste posisjon.

Styrets sammensetning

Styrets sammensetning Styrets sammensetning

Aksjonærene bør ta hensyn til en rekke forhold ved sammensetning av et profesjonelt og velfungerende styre. Prosessen med å sette sammen et styret kan langt på vei sammenlignes med å sette sammen en ledergruppe. Det gjelder å finne de riktige personene i forhold til kompetanse og samarbeidsevne, og ikke minst motivasjon. Videre kan det ofte […]

Styrets ansvar og oppgaver

Styrets ansvar og oppgaver Styrets ansvar

Et selskaps virksomhet og økonomiske situasjon vil kunne påvirke mange. I tillegg til aksjeeiernes interesse i selskapet, vil både ansatte, kreditorer, kunder og leverandører ha en direkte interesse i hvordan selskapet forvaltes. Dette innebærer at de som blir satt til å forvalte selskapet har et stort ansvar. Et aksjeselskap er eid av sine aksjonærer som […]

Orgbrain lanserer Styreskolen

Orgbrain lanserer Styreskolen Orgbrain lanserer Styreskolen

Orgbrain er et selskap som utvikler et ekspertsystem som digitaliserer og effektiviserer prosessen mellom eiere, styre og ledelsen. Dette er et system som særlig er til nytte for selskapets styre. Som et ledd i å rette fokus på styrets rolle vil vi i tiden fremover lansere en rekke artikler under fanen “Styreskolen” der vi tar for oss sentrale forhold relatert til styrearbeid. Artiklene vil hovedsakelig være rettet mot små- og mellomstore aksjeselskap uten bedriftsforsamling, men prinsippene er også relevant for styrer i andre virksomheter.

Endringer i aksjeloven i 2017 og 2018

Endringer i aksjeloven i 2017 og 2018

Aksjeloven vi har i dag ble vedtatt i 1997, men det er i etterkant blitt gjort flere endringer. Blant annet trådte det i kraft en rekke forenklinger i både aksjeloven og allmennaksjeloven i 2013. I starten av 2016 ble det ved oppnevnt et aksjelovutvalg som ble gitt mandat til  å vurdere om de forenklingene fra 2013 hadde hatt den ønskede effekt, og foreslå eventuelle endringer. Aksjelovutvalget fikk også som mandat å vurdere en rekke spesifikke temaer i aksjeloven, og foreslå eventuelle endringer.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.