Month: April 2018

Styrets leder

Styrets leder Styrets leder

Alle aksjeselskap plikter å ha en styreleder. Dette er en posisjon som strekker seg lenger enn øvrige styremedlemmer, da det blant annet er styrets leder som skal sørge for at det skjer en behandling av all aktuelle saker som hører inn under styret. Videre har styrets leder et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet er godt organisert slik at styret kan oppfyller sine forpliktelser. I et selskap som har høy aktivitet besitter styrets leder ofte selskapets viktigste posisjon.

Orgbrain lanserer Styreskolen

Orgbrain lanserer Styreskolen Orgbrain lanserer Styreskolen

Orgbrain er et selskap som utvikler et ekspertsystem som digitaliserer og effektiviserer prosessen mellom eiere, styre og ledelsen. Dette er et system som særlig er til nytte for selskapets styre. Som et ledd i å rette fokus på styrets rolle vil vi i tiden fremover lansere en rekke artikler under fanen “Styreskolen” der vi tar for oss sentrale forhold relatert til styrearbeid. Artiklene vil hovedsakelig være rettet mot små- og mellomstore aksjeselskap uten bedriftsforsamling, men prinsippene er også relevant for styrer i andre virksomheter.

Endringer i aksjeloven i 2017 og 2018

Endringer i aksjeloven i 2017 og 2018

Aksjeloven vi har i dag ble vedtatt i 1997, men det er i etterkant blitt gjort flere endringer. Blant annet trådte det i kraft en rekke forenklinger i både aksjeloven og allmennaksjeloven i 2013. I starten av 2016 ble det ved oppnevnt et aksjelovutvalg som ble gitt mandat til  å vurdere om de forenklingene fra 2013 hadde hatt den ønskede effekt, og foreslå eventuelle endringer. Aksjelovutvalget fikk også som mandat å vurdere en rekke spesifikke temaer i aksjeloven, og foreslå eventuelle endringer.

Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.